چارچوب هفت اس مکنزی چیست ؟ - متن به دو زبان فارسی و انگلیسی + فایل صوتی فارسی

مدل 7 اس مکنزی با اهداف زیر به کار گرفته شد: افزایش بهره وری یک شرکت بررسی تاثیر تغییرات آینده در یک شرکت همراستا نمودن بخش ها و فرآیندهای سازمان در حین ادغام و یا تصاحب شرکت های جدید تعیین بهترین راه پیاده سازی یک استراتژی پیشنهادی این مدل می تواند چارچوب هفت اس مکنزی چیست ؟ - متن به دو زبان فارسی و انگلیسی + فایل صوتی فارسی|1861840|qgh|7 اس مکنزی , موفقیت,دانشجوی مدیریت, تقویت زبان انگلیسی , فایل صوتی
در این پست قصد معرفی فایل چارچوب هفت اس مکنزی چیست ؟ - متن به دو زبان فارسی و انگلیسی + فایل صوتی فارسی را داریم با ما همراه باشید.

مدل 7 اس مکنزی با اهداف زیر به کار گرفته شد:

این مدل می تواند برای موفقیت و بهبود عملکرد در سازمان، تیم و پروژه مورد استفاده قرار بگیرد.

در این فایل می بینیم این م دل چی هست و چطور میشه از آن استفاده کرد. امیدوارم

متن انگلیسی از سایت خوب مایندتولوز دریافت شده است و آن را حدود سال 90 ترجمه کردم.

اما من شنیدن فایل صوتی را پیشنهاد میدهم . فایل صوتی ، ارزشی بیشتر از متن ترجمه شده دارد چون با توجه به دانش به روز شده ، بهبودهایی برای ارائه این محتوا لحاظ کردم.

پیشنهاد می کنم اگر میخواهید زبان انگلیسی خود را با متون دو زبانه تقویت کنید:

اول سعی کنید فایل انگلیسی را بخوانید،

کلماتی که برای تان آشنا نیستنتد را یاد بگیرد.

دوباره فایل اصلی را با توجه به کلماتی که آموختید مرور نمایید.

فایل ترجمه شده را بخوانید / بشنوید.

با توجه به مفهومی که از ترجمه آن یاد گرفتید، دوباره فایل اصلی را مرور نمایید.

اگر زبان شما ضعیف است این روش را پاراگراف به پاراگرف - قسمت به قسمت پیش بروید و کارهای بالا را تکرار کنید.

اگر متوسط است کل این فایل را میتوانید در یک مرحله با توجه به روش بالا پیش بروید.

امیدوار لذت ببرید و براتون مفید باشد.